Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

20

Nadační fond je zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů v České republice a v zahraničí a podpory fyzických a právnických osob sledujících obecně prospěšné cíle v České republice a v zahraničí, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, ochrany kulturních památek a tradic, ochrany přírodního a životního prostředí, podpory v oblasti zdravotní, charitativní, sociální, estetické, kulturní, sportovní a v oblasti vědy a vzdělávání, materiální, sociální a kulturní podpory seniorů, materiální, sociální a kulturní podpory dětí a jejich rodičů či osob o tyto děti pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v jiné nouzi a podpory jednotlivců znevýhodněných svým zdravotním stavem nebo handicapem.

 

Účet Nadačního fondu číslo 5976149002/5500  je veden u Raiffeisenbank.